Vårt miljöarbete

VÅRT MILJÖARBETE

På kontorshotellet har vi valt att samarbeta med SITA för återvinning av allt vårt kontorspapper. För återvinning av miljöfarligt och skrymmande avfall anlitas även här miljöentreprenören SITA och vi har miljöboxar för mindre elavfall samt batterier och glödlampor.
© 2018 Lidingö Business Center

LIDINGÖ BUSINESS CENTER | Box 10022, 181 10 Lidingö | Besök- och leveranssadress: Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö 

Tel: 08-765 89 00 | Org.nr: 969765-3682 | VAT: SE969765368201 | info@lidingobusinesscenter.se