Övriga lokaler

ÖVRIGA LOKALER

Vi erbjuder lager/pallförråd och garageplatser. Kontakta oss för mer information.

© 2018 Lidingö Business Center

LIDINGÖ BUSINESS CENTER | Box 10022, 181 10 Lidingö | Besök- och leveranssadress: Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö 

Tel: 08-765 89 00 | Org.nr: 969765-3682 | VAT: SE969765368201 | info@lidingobusinesscenter.se