Historia

HISTORIA

Galco-huset byggdes 1964 och de första och största hyresgästerna var Galco-Dux AB (ett dotterbolag) samt Marinförvaltningen (Staten).


Galco-Dux disponerade bottenvåningen för en mekanisk verkstad och plan 1 tr för kontor och montering av grafiska maskiner.


En stor förändring var när Colly Co AB inredde nytt kontor på en trappa som sedermera togs över av AB Galco. När Colly flyttade ombildades kontoret till kontorshotell. Colly tog även över större delen av bottenvåningen där man huvudsakligen bedrev lager- och distributionsverksamhet.


Restaurang har funnits sedan begynnelsen.