Historia

HISTORIA

Galco-huset byggdes 1964 och de första och största hyresgästerna var Galco-Dux AB (ett dotterbolag) samt Marinförvaltningen (Staten).


Galco-Dux disponerade bottenvåningen för en mekanisk verkstad och plan 1 tr för kontor och montering av grafiska maskiner.


En stor förändring var när Colly Co AB inredde nytt kontor på en trappa som sedermera togs över av AB Galco . När Colly flyttade ombildades kontoret till kontorshotell. Colly tog även över större delen av bottenvåningen där man huvudsakligen bedrev lager- och distributionsverksamhet.


Restaurang har funnits sedan begynnelsen.© 2018 Lidingö Business Center

LIDINGÖ BUSINESS CENTER | Box 10022, 181 10 Lidingö | Besök- och leveranssadress: Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö 

Tel: 08-765 89 00 | Org.nr: 969765-3682 | VAT: SE969765368201 | info@lidingobusinesscenter.se